Jaktinformation

Jakten
Jaktkort och legitimation skall uppvisas för jaktledare före jaktens början. Vid jakt efter hjort eller vildsvin får endast kulvapen tillhörande klass 1 användas. Slätborrat vapen med slugs eller brennekula får inte användas. Jakten bedrivs huvudsakligen som smyg- eller vakjakt av maximalt fyra jägare samtidigt. Det är tillåtet för jägare som vill jaga ihop att försöka stöta viltet mot passkyttar. Skadeskjutningar skall anmälas till jaktledaren, som avgör vilka åtgärder som skall vidtagas. Skytten skall göra erfoderliga markeringar på skottplatsen. Jaktgäst svarar själv för att nedlagt vilt blir passat, avflått och inhängt i kylrummet. Önskas hjälp med tillvaratagandet av vilt anmäls detta till hägnägare före jakt, hägnägare hjälper då till mot ersättning.

Viltförekomst (vinterstam)
Kronvilt – ett 25-tal
Vildsvin – ett 70-tal, varav ett 10-tal galtar äldre än 2 år
Mufflonfår – 20 tal
Räv, grävling – förekommer

Allmän information
Det inhägnade området omfattar ca 110 ha, varav en tredjedel består av hagmark. Skogen består av mycket ungskog med många grantätningar och hyggen. Inom hägnet finns en jaktstuga med två rum med 5 bäddar samt ett kök innehållande utrustning för enklare matlagning. Sänglinne medföres av gästen. Under icke jaktsäsong uthyres stugan dygnsvis (18-18), företrädesvis till de som tänker jaga i hägnet senare under året. Pris 300 kr/dygn. Slaktboden och kylrum disponeras av jägarna.

Ordningsregler

För allas trevnad har vi några ordningsregler här på Tingsgårdens jakt. 

  1. Stuga skall lämnas i välstadat skick, så att nästa gäst får det trivsamt.
  2. Slaktbod skall lämnas i välstadat skick, så att nästa gäst får det trivsamt.
  3. Lämna inte kvar mat i stugan.
  4. Lämna ej kvar tomhylsor i naturen.
  5. Visa respekt för djuren, detta är deras hem.
    Vi är tacksamma om vi efter jakten får ta del av Era synpunkter och åsikter om jaktarrangemangen. Gör gärna ett studiebesök innan ni bestämmer er för jakt. Hägnet är öppet för allmänheten året runt. Vi önskar er en trevlig jakt och god jaktlycka.

har du frågor?

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss